• Uruchom aplikację Imou na smartfonie (rekomendujemy pierwsze uruchomienie nowej kamery poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie)
  • Podłącz kamerę do zasilania, poczekaj kilka minut
  • Sprawdź, czy kontrolka urządzenia (dioda) świeci się na zielono
  • Jeśli tak to przystąp do konfiguracji kamery do konta Imou