Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej, przejdź do strony podglądu, a następnie kliknij kolejno  > obrót obrazu