Jeśli zmienisz hasło swojej sieci Wi-Fi, użyj aplikacji Imou, aby ponownie skonfigurować hasło dla Wi-Fi

  • Połącz telefon z siecią Wi-Fi
  • Wybierz kamery, które są wyświetlane, jako “Offline”
  • Przejdź do strony podglądu kamery i kolejno kliknij  > “Konfig. Sieci EIFI”
  • Przeprowadź konfigurację zgodnie z podpowiedziami aplikacji, po pomyślnym zakończeniu urządzenie powróci do trybu online