By uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia należy zainstalować aplikacje Xiaomi Home ze Sklep Play lub Apple Store.

Podłącz kamerę do zasilania i uruchom aplikację Xiaomi Home, następnie zaloguj
się na konto. Dotknij przycisk Skanuj.

Zeskanuj QR kod urządzenia znajdujący się na jego obudowie (podstawie).

Upewnij się, że kamera odtwarza komunikat głosowy “Waiting for connection”
(oczekiwanie na połączenie). Jeśli komunikat nie jest odtwarzany, zresetuj kamerę
przyciskiem RESET.

Zaznacz pole Poczekaj, aż usłyszysz komunikat głosowy i dotknij Następny.

Upewnij się, że smartfon podłączony jest do sieci Wi-Fi, z którą ma łączyć się
kamera. Jeśli nie, dotknij Połącz z innym ruterem i wybierz sieć. Dotknij nazwę sieci i
wprowadź hasło, następnie zatwierdź.

Na ekranie pojawi się kod QR. Zwiększ jasność ekranu w telefonie i zbliż kod QR na
około 15cm od obiektywu kamery (kamera musi zeskanować kod QR).
Uwaga: Ustaw biały motyw na urządzeniu, aby kamera mogła poprawie zeskanować
kod QR.

Kamera zeskanuje kod, odtworzy komunikat głosowy, dioda LED zacznie migać, a
następnie zaświeci się na niebiesko. Kamera została pomyślnie dodana do aplikacji.

Następnie rozpocznie się proces dodawania urządzenia.

Wykonaj pozostała konfiguracje urządzenia zdefiniuj pomieszczenie w którym
będzie znajdować się kamera.

Nadaj nazwę dla urządzenia.

Konfiguracja została zakończona