Login:admin
Hasło:12345
DHCP:Wyłączone
Adres IP:192.168.0.64
Adres HTTP:http://192.168.0.64
Strumień główny RTSP bez autoryzacji:rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień główny RTSP z autoryzacją:rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP bez autoryzacji:rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP z autoryzacją:rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Port DVR Server:8000
Port HTTP:80
Port HTTPS:443
Port RTSP:554