W celu uruchomienia opcji diody światła białego po detekcji ruchu zaloguj się na kamerę poprzez interfejs WWW, przejdź zakładkę konfiguracja (configuration) -> zadarzenia (event) -> zdarzenia podstawowe (basic event) oraz zaznacz białe światło (white light) oraz zdefiniuj czas działania diody po wykryciu ruchu.