Pierwszym krokiem jest pobranie oraz instalacja programu SADP. Po instalacji programu i uruchomieniu pokaże nam się okno:

Aby program wyszukał podłączone urządzenia komputer, musi być podłączony do tej samej sieci, w której znajdują się nasze kamery lub rejestratory. Jeśli po chwili urządzenia nie pojawią się na liście to, możemy kliknąć “Refresh”. Pamiętajmy też, że jeżeli kamera dopiero co została podłączona to chwilę, zajmuje jej uruchomienie. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia komputera do tej samej sieci (lub kamery do tego samego switcha/routera co komputer) możemy podłączyć kamerę bezpośrednio do karty sieciowej komputera. W tym przypadku warto pamiętać, że komputer nie zasili naszej kamery (brak PoE), a więc potrzebny będzie oddzielny zasilacz (o ile kamera pozwala na podłączenie innego typu zasilania). IP naszego komputera powinno być stałe.

Krok trzeci – należy zaznaczyć urządzenie, którego hasło chcemy zresetować, a następnie użyć przycisku “Forgot Password” (prawy dolny róg, pod przyciskiem “Modify”) – wyświetlone zostanie okno resetu hasła

Należy nacisnąć przycisk “Export”, a następnie wybrać miejsce, w których chcemy zapisać plik. Jeżeli nasza przeglądarka nie pyta za każdym razem gdzie zapisać plik to (w przypadku systemów Windows Vista, 7 i nowszych) najprawdopodobniej będzie on zapisany w lokalizacji: Dysk C:\ -> Użytkownicy -> Nasza nazwa użytkownika -> Pobrane.

Po poprawnym zapisaniu pliku na dysku zobaczymy komunikat “Exported.” – jest to potwierdzenie poprawnego zapisania pliku

Adres e-mail, na który należy przesłać zapytanie o reset helpdesk@eltrox.pl. Do wiadomości zwrotnej, którą otrzymamy od pomocy technicznej, załączony zostanie plik .xml. Plik zapisać należy na dysku, w znanej sobie lokalizacji (np. na pulpicie).

W programie SADP wskazujemy ścieżkę do pliku lub w łatwiejszy sposób – klikając na ikonę eksploratora wyszukujemy plik

Następnie należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Program wskaże nam również poziom bezpieczeństwa naszego hasła

Poziom 0 – brak koloru – hasło nieakceptowalne

Poziom 1 – kolor czerwony – słabe hasło – akceptowalne

Poziom 2 – kolor żółty – średnie hasło – akceptowalne

Poziom 3 – kolor zielony – silne hasło – akceptowalne

Klikamy “Confirm”.

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to pokaże nam się kolejna, krótka informacja