W momencie, gdy chcemy włączyć włączenia kamery, należy ją odznaczyć i odpalić panel boczny. W tym panelu nadajemy Hasło kamerze.

Następnie należy ponownie wprowadzić wcześniej ustalone hasło w polu “Administrator Password”

Pojawia się okno, w którym musisz wybrać podpowiedzi do hasła (możesz wpisać cokolwiek jak w tym przypadku przecinek*), po wprowadzeniu ich klikasz Cancel”.

Odznaczamy kwadracik z “Enable Dhcp” i ponownie wpisujesz hasło w “Administrator Password” i zatwierdzasz, klikając “Modify”

Po wykonaniu instrukcji kamerka sama dotrzyma Adres IP zgodny z naszą siecią.