• Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 30 sekund, gdy urządzenie jest włączony, a następnie wyłącz go.
  • Przytrzymaj przycisk resetowania przez sekundę przez 30 sekund, a następnie włącz go ponownie.
  • Przytrzymaj przycisk resetowania przez ostatnie 30 sekund, a następnie puść przycisk.