Na monitorze NVR Wyjściowe GUI:

  • Menu > Ustawienia kamery – Wybierz numer kanału, do którego kamera ma zostać przypisana i zanotuj jej adres IP.
  • Za pomocą narzędzia do wykrywania oprogramowania lub interfejsu przeglądarki aparatu innej firmy skonfiguruj wstępnie kamerę na zanotowany adres IP.
  • Menu > Ustawienia kamery > Kliknij przycisk edycji dla danego kanału > Zmień przycisk metody dodawania z „Plug and Play” na „Manual” > Ustaw protokół na nazwę producenta kamery lub OnVif > Wprowadź hasło kamery u dołu > kliknij OK.
  • Kamera będzie teraz działać z zewnętrznym przełącznikiem POE, który zostanie podłączony bezpośrednio do wewnętrznego przełącznika POE NVR na zaprogramowanym kanale.