Aby uzyskać dostęp do menu rejestratora, możemy użyć przeglądarki. W pasku adresu wpisujemy adres IP naszego rejestratora, a następnie wciskamy enter. Po uruchomieniu w oknie ukaże się okno logowania do rejestratora, w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło 12345) następnie klikamy przycisk “Login”.

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora, klikamy “Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstalować wtyczkę. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie przeglądarkę”. Instalujemy wtyczkę, następnie uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po zainstalowaniu wtyczki i ponownym uruchomieniu przeglądarki aktywujemy nasz dodatek klikając “Aktywuj Web Components”.

Klikamy “pozwól i zapamiętaj” i uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po poprawnym zainstalowaniu dodatku i aktywowaniu wtyczki klikając dwukrotnie na kamerę z listy, powinniśmy uzyskać obraz z kamery.