Plik resetowania hasła Eksportowany za pomocą SADP, IVMS4200 i procedury importu / kodu narzędzia konfiguracyjnego do resetowania hasła należy wykonać w ciągu 24 godzin lub wygaśnie. Pamiętaj, aby nie wyłączać ani nie uruchamiać ponownie urządzenia w tym czasie.