SADP Tool to narzędzie firmy Hikvision, które służy do wyszukiwania urządzeń sieciowych Hikvision w sieci LAN. Oto kilka kody błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z SADP Tool:

 1. Error Code: 7 – Brak odpowiedzi z urządzeniem. Może to oznaczać, że urządzenie jest wyłączone lub znajduje się poza zasięgiem sieci.
 2. Error Code: 17 – Urządzenie nie jest zarejestrowane w chmurze Hik-Connect. Upewnij się, że urządzenie zostało zarejestrowane i podłączone do Internetu.
 3. Error Code: 12002 – Błąd połączenia z urządzeniem. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci i czy nie ma problemów z siecią.
 4. Error Code: 183 – Urządzenie jest niedostępne. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
 5. Error Code: 224 – Urządzenie nie jest obsługiwane. Upewnij się, że urządzenie jest urządzeniem Hikvision.

Jeśli napotkasz którykolwiek z tych kodów błędów, spróbuj wykonać następujące kroki, aby rozwiązać problem:

 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci LAN i jest włączone.
 • Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji SADP Tool.
 • Wyłącz program antywirusowy lub zaporę sieciową i spróbuj ponownie.
 • Sprawdź, czy adres IP urządzenia jest poprawny.
 • Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie i/lub komputer.
 • Skontaktuj się z producentem urządzenia lub dostawcą oprogramowania, aby uzyskać dalszą pomoc.