LOGIN:admin
HASŁO:12345
DHCP:Wyłączone
ADRES IP:192.168.1.88
ADRES HTTP:http://192.168.1.88
STRUMIEŃ RTSP:rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/10
PORT TCP:5000
PORT HTTP:80
PORT RTSP:554
PORT MOBILNY:6000
ROZDZIELCZOŚĆ:1280×1024