Aby uzyskać podgląd nagranych nagrań na rejestratorze, uruchamiamy aplikacje VMS-lite z głównego menu wybieramy “Odtwarzanie lokalne”.

Po wybraniu oprogramowanie otworzy nam “Widok” klikamy na “date”.

Z kalendarza wybieramy interesujący nas okres, z którego ma być odtworzone nagranie oraz klikamy “play”. W celu skopiowania nagrań na dysk klikamy czwartą ikonę w prawym górnym rogu, licząc od lewej strony.