W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo “User:” “admin” “Password:” “admin123”. Ustalone hasło potwierdzamy “Reapeat password” i klikamy przycisk “Add”.

Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy “Device”.

Zaznaczamy ramkę, po czym naciskamy na przycisk “Add to”.

W aktywnych polach podajemy login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie “User:” “admin”
“Password:” “12345” i klikamy przycisk “Next step”.

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania, pojawi nam się wpis “Connect ok” klikamy “Add”.

Zamknie nam się okno, po czym Klikamy przycisk “Home”.

Następnie klikamy “Live”.

Klikamy na jeden z dostępnych pól, po czym dwa razy na interesujący nas kanał, i powinniśmy uzyskać podgląd z kamer.