W celu ustalenia adresu IP, pod jakim znajduje się rejestrator, użyjemy aplikacji “Search Tool”. Po pobraniu pliku klikamy na niego dwukrotnie w celu zainstalowania. Instalacja przebiega automatycznie bez żadnych okien dialogowych po zakończonym procesie, powinniśmy ujrzeć komunikat, o pomyślnym ukończeniu oraz nowy skrót na pulpicie o nazwie “Search Tool”

Uruchamiamy program następnie w jego oknie, klikamy przycisk “Refresh”

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie, pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie, jest to: 192.168.1.88.