W celu archiwizacji nagranego materiału logujemy się do rejestratora, wpisując login oraz hasło zatwierdzając wprowadzone dane przyciskiem „Logowanie”.

Po pomyślnym zalogowaniu rejestrator przejdzie do widoku bieżącego podglądu z podpiętych kamer. W celu odtworzenia nagranego materiału klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Odtwarzanie”.

Rejestrator przejdzie do widoku wbudowanego odtwarzacza nagrań. W prawym górnym rogu ekranu mamy dostęp do kalendarza(1), z którego wybieramy datę, z której chcemy zapisać nagrany materiał. Poniżej kalendarza znajduje się lista wyboru kanału(2), z którego chcemy zgrać nagranie. Zaznaczamy interesujący nas kanał oraz datę i klikamy przycisk „Więcej funkcji”(3).

Rejestrator wyświetli listę dostępnych z wybranego dnia nagrań. Wybieramy wszystkie i wciskamy przycisk „Zapisz”.

Rejestrator wyświetli nowe okno z bardziej szczegółowymi danymi dotyczącymi każdego z plików. Z listy wybieramy interesujące nas pozycje, a następnie klikamy przycisk „Archiwizuj”.

Po ukończonej operacji rejestrator powiadomi nas komunikatem „Archiwizacja pomyślna”.