W przypadku gdy numer seryjny rejestratora zaczyna się na cyfrę 9 należy skorzystać z aplikacji FreeIP.
Gdy numer seryjny zaczyna się na cyfrę 8 należy skorzystać z aplikacji BitVision.