Aby sprawdzić wersję sprzętową urządzenia, należy na odwrocie urządzenia w pozycji model odczytać cyfrę znajdująca się po literze V