Po uruchomieniu programu ivms320 przechodzimy do zakładki odtwarzanie zdalne

Wybieramy nasz rejestrator/ kamerę i przesuwamy ją na odpowiedni kafelek w celu sprawdzenia, czy nagrania znajdują się na dysku. Aby pobrać nagranie, wybieramy typ nagrania, w tym celu rozwijamy listę i mamy możliwość, wybrania “zwykły zapis” lub “zapis alarmowy”– czyli np. z detekcji ruchu Następnie przechodzimy do wybrania daty nagrania, następnie klikamy “wyszukaj”.

Na zdjęciu widzimy szary pasek, gdzie znajduje się zielona linia z nagraniem. Nad zieloną linią mamy podane godziny nagrań.

Zaznaczmy nasz plik ptaszkiem, następnie w górnym prawym rogu mamy zaznaczony przycisk, który musimy kliknąć, aby rozpocząć zgrywanie materiału.

W momencie kliknięcia pobierz, system nas zapyta, w jakim rozszerzeniu ściągnąć plik, możemy z listy wybrać dowolne rozszerzenie pliku, my preferujemy .avi

Jeśli wszystko ustawimy prawidłowo zobaczymy jak nasze nagranie pobiera się