Po uruchomieniu aplikacji wybieramy “Zarządzanie urządzeniem” z menu po lewej stronie. Następnie klikamy “Dodaj

W tabeli “Dodaj urządzenie P2P” uzupełniamy następujące dane:

Nr.seryjny – numer znajdujący się na naklejce pod spodem urządzenia

Użytkownik – nazwa użytkownika, której używamy logując się do urządzenia

Hasło – hasło użytkownika, którego używamy logując się do urządzenia

Numer kanału – podajemy liczbę kanałów, które posiada rejestrator (w przypadku dodawania kamery wpisujemy 1)

Protokół – P2P NVR/XVR – jeżeli dodajemy rejestrator, P2P IPC – jeśli dodajemy kamerę

Po podaniu wszystkich danych klikamy “Następny krok”. Jeżeli podane dane były poprawne, w kolumnie status pojawi się napis “Połączenie udane”

Następnie klikamy z lewej strony przycisk “Na żywo”

Aby, uzyskać podgląd z wcześniej dodanego urządzenia klikamy na “Wideo”, wybieramy z listy interesujące nas urządzenie i przeciągamy je na jedno z czterech pól podglądu.