Jeśli w miejscu podłączenia rejestratora posiadamy łącze internetowe ze zmiennym adresem IP, nie będziemy w stanie połączyć się z naszym rejestratorem poprzez sieć internet. Rozwiązaniem takiego problemu jest skorzystanie z usługi sieciowej, automatycznego śledzenia adresu IP naszego urządzenia DDNS. Do tego celu możemy użyć serwisu www.noip.com, który oferuje założenie darmowego konta. Zasada działania usługi jest prosta, a polega na tym, że router po restarcie lub po aktualizacji (zmianie) adresu IP nawiąże połączenie z serwisem DDNS i poda swój aktualny adres IP. Użytkownik, posługując się nazwą utworzonej przez siebie domeny będzie kierowany na aktualny adres IP routera.

Zakładanie konta w serwisie www.noip.com:

Używając naszej przeglądarki internetowej, wchodzimy na stronę www.noip.com gdzie, klikamy przycisk “Sign Up”

Na następnej stronie wpisujemy nasze dane w postaci adresu “email(1)” oraz “hasła(2)” za pomocą którego będziemy mogli się logować do serwisu noip. Podajemy również wymyśloną przez nas nazwę “hosta(3)” jaki będzie wykorzystywany do połączenia z rejestratorem cyfrowym następnie, klikamy przycisk “Create My Free Account”

Po niedługim czasie na podany przez nas adres email powinniśmy otrzymać wiadomość z linkiem aktywacyjnym nowo założone konto serwisu noip.com. Klikamy “Confirm Account” dzięki czemu nasze konto staje się aktywne.

Posiadając już odpowiednio skonfigurowane oraz aktywne konto w serwisie noip.com możemy przystąpić do wprowadzenia jego danych do rejestratora. W tym celu logujemy się do menu naszego rejestratora, klikamy kolejno “Configuration” → “System” → “Network” → “DDNS”. Następnie w polu “DDNS Type” wybieramy nazwę naszego usługodawcy tj. “NO-IP”. W polu “Domain” wpisujemy wymyśloną przez nas wcześniej nazwę hosta. W polu “User Name” podajemy ten sam adres email, którego użyliśmy podczas rejestracji na stronie noip.com. W polu “Password” podajemy ustalone przez nas wcześniej hasło służące do logowania na stronie noip.com. Pamiętamy również o zaznaczeniu pola “DDNS Enable” po czym klikamy przycisk “Save”. Od tej chwili rejestrator będzie łączył się z serwisem noip.com i podawał aktualnie przydzielony adres ip. W celu połączenia się z rejestratorem zamiast adresu ip używamy od tej chwili wymyślonej przez nas nazwy hosta w naszym przykładzie jest to eltroxddns.hopto.org.