Po uruchomieniu interfejsu WWW należy przejść do menu Konfiguracja -> System -> Normalne wydarzenie

Ukaże nam się okno z podglądem z kamery i czerwona siatka naniesiona na obraz, która oznacza obszar, w którym uruchomiona jest detekcja ruchu.

Następne opcje to opcje konfiguracyjne odnoszące się do kolejno dźwięku wydzielanego przez kamerkę w momencie wykrycia ruchu na zaznaczonym obszarze wyświetlanym przez kamerkę. Rozpoczęcia nagrywania w momencie wykrycia ruchu na zaznaczonym obszarze wyświetlanym przez kamerkę. Wysłaniu powiadomienia E-mail w momencie wykrycia ruchu na zaznaczonym obszarze wyświetlanym przez kamerkę.

Powyższym suwakiem ustawiamy czułość funkcji detekcji ruchu.

Powyższe opcje pozwalają nam określić okresy, w których detekcja ruchu jest aktywna.

Po konfiguracji klikamy na przycisk” “, ustawienia zostaną zapisane, a detekcja ruchu zacznie działać.