W Sklepie Play (Android) lub App Store (iPhone) wpisz w wyszukiwarce “bitvision” lub zeskanuj następujące kody QR:

Android

iOS

Kliknij “Avatar” w lewym górnym rogu następnie【Zarządzanie urządzeniem 】

Kliknij 【+】【Dodaj urządzenie】【Dodaj SN】Zeskanuj kod QR z urządzenia, dostępny on jest na etykiecie.

Wpisz nazwę użytkownika i hasło do urządzenia oraz kod Captcha (dostępny na etykiecie urządzenia) następnie kliknij【Zatwierdź】

Kliknij 【Ustaw nazwę urządzenia】Wprowadź dowolną nazwę potem 【Zatwierdź】Po czym 【Wybierz grupę】 My devices i kliknij【Zatwierdź】 następnie【Zakończ】

Kliknij 【Podgląd na żywo】 , następnie ikonę kamery z plusem, aby przejść do【Zarządzanie urządzeniem】

Wybierz kanał do podglądu, po czym kliknij【Zatwierdź】.

Rozpocznie się odtwarzanie wideo w czasie rzeczywistym.