Uruchom aplikację mobilną następnie kliknij przycisk (+)

Kliknij przycisk “dodaj urządzenie”

Wybierz urządzenie do dodania.

Zeskanuj kod QR z etykiety na urządzeniu.

Potwierdź, że urządzenie jest włączone następnie, kliknij “Dalej”.

Przewiń informacje odnośnie do możliwości połączeń, kliknij “Następne”.

Zezwól na dostęp do lokalizacji urządzenia.

Potwierdź informacje o tym, że “niebieski wskaźnik miga” następnie kliknij “Dalej”.

Wskaż sieć bezprzewodową, z którą ma połączyć się kamera, po czym wprowadź hasło do sieci WiFi.

Zezwól na połączenie z siecią WiFi

Ustal swoją nazwę urządzenia oraz jego lokalizację.

Poczekaj na zakończenie konfiguracji urządzenia.

Ustal własne hasło do urządzenia.

Ustaw strefę czasową następnie kliknij “Dalej”
Urządzenie zostało dodane do konta.