• Sprawdź, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery,
  • Sprawdź, czy regulacja jasności i koloru wyświetlanego na ekranie monitora obrazu są odpowiednio ustawione — dokonaj niezbędnej regulacji,
  • Należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona; w razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu,
  • W wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa, a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu; w wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką, podobnie można usunąć szron, używając ogrzanej szmatki,
  • Nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę modułu kamery.