• Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
  • Sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.