• Ilość i rodzaj przeszkód, przez które musi przeniknąć sygnał radiowy (fala elektromagnetyczna) nadawany i odbierany przez unifon oraz kasetę zewnętrzną; zastosowane w budynkach materiały budowlane, w różnym stopniu odbijają oraz osłabiają (tłumią) sygnał radiowy:
  • 0 – 10 % – drewno, gips, szkło niepowlekane (bez metalu)
  • 5 – 35% – cegła, płyty pilśniowe
  • 10 – 90% – beton z żelaznym uzbrojeniem
  • 90 – 100% – metal, siatka metalowa, aluminium
 • Umiejscowienie unifonu oraz kasety zewnętrznej, np. montaż unifonu na ścianie metalowej może spowodować zmniejszenie nominalnego zasięgu pracy o około 30%; tłumienie sygnału, zwane także cieniem radiowym (strefa milczenia), można w znacznym stopniu wyeliminować poprzez zmianę montażu urządzenia (np. na ścianie wykonanej z płyty karton – regips, drewnianej).
 • Kąt, z jakim wysłany sygnał radiowy uderza w przeszkody, w trakcie komunikacji unifonu z kasetą zewnętrzną; w miarę możliwości, sygnał powinien przenikać przez przeszkody w płaszczyźnie prostopadłej.
 • Montaż unifonu i kasety zewnętrznej w bezpośredniej bliskości z urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne, np. przewody i kable energetyczne, telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia emitujące mikrofale (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia telekomunikacyjne, np. stacje nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej GSM, urządzenia pracujące w systemie DECT oraz w paśmie częstotliwości 2.4 GHz (punkty dostępu do Internetu (HOTSPOT), sieci bezprzewodowe WiFi, urządzenia BLUETOOTH itp.) odległość pomiędzy komponentami zestawu a źródłem zakłóceń wysokiej częstotliwości, powinna wynosić około 50 centymetrów.