• Zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu maksymalnie do 500 mA,
  • Upewnij się, czy przewody pomiędzy unifonem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
  • Upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
  • Jeżeli zastosowany jest rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną, sprawdź, czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego — dokonaj niezbędnej regulacji,
  • Sprawdź poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.