• Sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
  • Sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość — dokonaj niezbędnej regulacji,
  • Upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.