• Sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
  • Poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.