• Gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
  • Sprawdź, czy folia zabezpieczająca front monitora lub kasety zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu została usunięta — może zasłaniać szczelinę mikrofonu lub głośnika,
  • W przypadku instalacji metalowej kasety zewnętrznej, na metalowym słupku, mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej stykającej się ze słupkiem,
  • Sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na maksymalną wartość — dokonaj niezbędnej regulacji.