Wyszukaj urządzenia i dodaj do iVMS-4200, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie potwierdź, klikając “add

Upewnij się, że urządzenie jest Online

Wybierz stację wewnętrzną, a następnie przejdź do “remote configuration -> Intercom -> RingImport” i kliknij “+

Prześlij przygotowane dzwonki, a zobaczysz stronę pokazaną powyżej.

Ustaw dzwonek na monitorze przejdź do ustawień, klikając “Settings” na stronie głównej.

Następnie przejdź do “Call settings” wybierz “Ringtone

Wybierz przesłany dzwonek z dostępnej listy i potwierdź przyciskiem “OK“, po zapisaniu ustawień monitor będzie dzwonić wybranym dzwonkiem.