SSH (ang. Secure Shell) jest to protokół komunikacyjny stosowany w sieciach TCP/IP. Służy do zdalnego łączenia terminalowego z komputerami. SSH jest następcą protokołu telnet – w przeciwieństwie do swojego poprzednika, połączenia zestawiane przez SSH są szyfrowane.

Na bazie SSH powstało kilka bezpiecznych protokołów transferu plików np. SCP i SFTP. Protokół SSH, działa w architekturze klient-serwer i jego usługa nasłuchuje na domyślnym porcie 22. Najpopularniejszy zestaw narzędzi do zarządzania SSH, to pakiet OpenSSH zainstalowany domyślnie w większości dystrybucji GNU/Linux i BSD. OpenSSH standardowo zawiera serwer SSH oraz klienta SSH. W systemie Windows można połączyć się przez SSH m.in. za pomocą programu Putty. W Linuksie natomiast jest to zazwyczaj pakiet instalowany domyślnie wraz z systemem  – wystarczy wpisać w konsolę polecenie “ssh uzytkownik@IP_lub_nazwa_serwera”.