Systemy napięciowe 100V są instalowane na szeroką skalę w obiektach użytku publicznego. Dlatego ogólnoświatowa nazwa dla tego typu instalacji to nagłośnienie Public Address w skrócie PA. Ma to na celu równomierne nagłośnienie przestrzeni, w której znajduje się słuchacz. Takie rozwiązanie stoi w opozycji do tzw. centralnych układów rozmieszczania głośników, jak ma to miejsce w systemach hi-fi (czyli zazwyczaj domowy sprzęt nagłośnieniowy) czy estradowych (czyli taki, który stosowany jest do przekazu muzycznego z określonego kierunku, który zazwyczaj jest determinowany umiejscowieniem sceny). Dodatkowo systemy mają zazwyczaj za zadanie realizację przekazów stereofonicznych, a w systemach PA mamy przekaz monofoniczny. Tło muzyczne to nie tylko jedyne zadanie instalacji 100 woltowej, ważne są także czytelne i zrozumiałe komunikaty głosowe. Charakterystyczną cechą systemów nagłośnienia typu radiowęzłowego jest to, że jest to system rozproszony, jeśli chodzi o sposób rozmieszczenia głośników. W systemach PA słuchacz zazwyczaj przemieszcza się w nagłaśnianej przestrzeni, dlatego potrzebna jest większa ilość równomiernie rozmieszczonych głośników, gdzie przekaz realizowany jest w systemie monofonicznym. Daje to wrażenie, że dźwięk “podąża” za słuchaczem, ale jednocześnie staje się niewidzialnym tłem nagłaśnianej przestrzeni jak dobrze dobrany element wystroju. Dlatego też treści muzyczne w systemach PA są odtwarzane raczej muzyka tła tzw. background music BGM. Prawidłowy poziom głośności BGM nie zakłóca przekazu słownego, np. dwóch osób dyskutujących przy stoliku w trakcie konsumpcji posiłku w restauracji lub w trakcie spacerowania i dokonywania zakupów w galerii handlowej. Oczywiście postęp technologiczny, a także rozwój oferty producentów systemów PA sprawił, że można zaoferować tego typu rozwiązania tam, gdzie wydawałyby się, że jeszcze do niedawna dominowały systemy centralne. Takim przykładem może być nagłośnienie hali sportowej. Nagłośnienie PA w takim obiekcie przy uwzględnieniu kubatury, a co za tym idzie odpowiedniego zapasu mocy, pozwoli na bardziej równomierne nagłośnienie obiektu oraz zmniejszy efekt pogłosu. Przykładowe zastosowania systemów PA:

  • Obiekty handlowe (sklepy, pawilony handlowe, hipermarkety, supermarkety, pasaże, butiki, centra handlowe)
  • Obiekty rozrywkowe (Puby, bary kluby, kina, teatry)
  • Obiekty edukacyjne (szkoły, uczelnie, uniwersytety, aule, audytoria, korytarze szkolne, klasy, sale)
  • Obiekty sportowe (hale widowiskowo-sportowe, sale gimnastyczne, boiska sportowe, stadiony, baseny, siłownie, fitness)
  • Obiekty gastronomiczne (restauracje, kawiarnie)
  • Obiekty sakralne (kaplice, kościoły, katedry, cmentarze)
  • Pozostałe obiekty (muzea, szpitale, kliniki, hale produkcyjne, magazyny, biura)

Brak skomplikowania, wszechstronność oraz łatwość instalacji sprawiają, że zwolenników rozwiązania radiowęzłowego wciąż przybywa.