Jeśli monitory mają dzwonić jednocześnie, to jeden monitor musi być monitorem głównym, a drugi musi być podrzędnym. W przypadku, gdy chcemy dodać dwa monitory jako główne, to tylko jeden z nich będzie działać.