Czasami zdarza się problem gdy podczas odtwarzania z pozycji rejestratora oś czasu przekazuje o godzinę do przodu lub do tyłu. W tym wypadku trzeba upewnić się, czy następujące warunki zostały spełnione. Należy sprawdzić ustawienia czasu w kamerach i rejestratorze i ustawić tak, żeby były identyczne w obu urządzeniach.