Pobieramy aplikację ACS Config, która jest dostępna w linku poniżej po instalacji, uruchamiamy aplikację, po podłączeniu urządzenia do sieci oraz uruchomieniu aplikacji wyświetli się lista urządzeń dostępnych w sieci.

W aplikacji klikamy przycisk “Search Setting” wprowadzamy dane logowania do urządzenia domyślne dane logowania to Username: admin password: 123456

Klikamy ikonę ołówka, następnie edytujemy adresację sieciową urządzenia.

Nadajemy adres IP urządzenia w tym przypadku podsieć, na której ma pracować kontroler to 192.168.1.xxx z maską podsieci 255.255.255.0 oraz bramą domyślną na adresacji 192.168.1.1 Zatwierdzamy ustawienia po wprowadzeniu zmian.

W przypadku gdy nie znamy adresacji sieciowej, do której podłączone jest urządzenie, można zapoznać się z poniższymi artykułami, w których wytłumaczone jest zagadnienie, w jaki sposób zidentyfikować adresację sieciową w sieci lokalnej oraz adres IP routera.

Po zatwierdzeniu ustawień sieciowych i potwierdzeniu przyciskiem “OK” uzyskamy status, który mówi o tym, że adresacja została zmieniona w prawidłowy sposób.

Odświeżamy widok za pomocą przycisku ponownego wyszukiwania po zmianie adresu IP.

Jeśli konfiguracja przebiegła w prawidłowy sposób należy sprawdzić jeszcze, czy komunikacja między komputerem a kontrolerem odbywa się poprawnie. W tym celu klikamy prawy przycisk myszy na okonie Windowsa (Windows 10) i wybieramy z rozwijanej listy “Uruchom”.

Wyświetli nam się okienko, jak widać powyżej, w tym oknie wpisujemy komendę “cmd”

Po wpisaniu polecenia uruchomi się powyższe okno.

Wprowadzamy komendę ping i podajemy adres IP kontrolera, który został wprowadzony w poprzednich krokach oraz po adresie wpisujemy przełącznik “-t”, który pozwala wysyłać więcej niż 5 pakietów do urządzenia.

Jeśli komunikacja między kontrolerem a komputerem przebiega w prawidłowy sposób, powinien pojawić się rezultat wynikowy polecenia taki jak w powyższym zrzucie. Jeśli otrzymamy komunikat “Reply from 192.1681.2: Destination host unreachable” informacja ta oznacza, że nie mamy prawidłowej komunikacji z urządzeniem.