Aplikacja mobilna DMSS umożliwia udostępnianie urządzeń innym użytkownikom. Udostępnienie urządzenia umożliwia innym użytkownikom dostęp do urządzenia w celu podglądu lub konfiguracji. Aby udostępnić dostęp do urządzenia, poprzez aplikację mobilną należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Otwórz aplikację DMSS i zaloguj się na swoje konto.

2. Kliknij przycisk “Ja” w dolnym menu.

3. Znajdź urządzenie, które chcesz udostępnić, i kliknij ikonę “Udostępnij“.

4. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu osoby, której chcesz udostępnić urządzenie, a następnie kliknij przycisk “OK“.

5. Po pobraniu aplikacji DMSS i zalogowaniu się do swojego konta osoba, której udostępniasz urządzenie, może uzyskać dostęp do urządzenia, wyświetlać obraz z kamery.

Udostępnienie urządzenia w aplikacji mobilnej DMSS może ułatwić zarządzanie urządzeniami i zwiększyć poziom bezpieczeństwa, umożliwiając innym użytkownikom dostęp do urządzenia w celu monitorowania lub konfiguracji. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prywatności jest kluczowe podczas udostępniania urządzeń i należy zachować ostrożność podczas udostępniania urządzeń.