1. Za pomocą przycisku “tamper” na tylnym panelu stacji bramowej

Aby zrestartować hasło administratora na panel www stacji bramowej (VTO) wystarczy 5 razy, szybko wcisnąć przycisk “Tamper” znajdujący się na tylnym panelu urządzenia. Stacja w tym czasie musi być podłączona do zasilania. Lokalizację przycisku można sprawdzić w dokumentacji dostępnej na stronie danego produktu. Przykładowo dla modelu VTO2000A:

2. Za pomocą aplikacji mobilnej DMSS

Tę metodę można zastosować zarówno dla stacji bramowych (VTO), jak i ekranów (VTH). W obu przypadkach w oknie logowania dostępny jest przycisk przypomnienia hasła:

3. Po kliknięciu pokaże się kod QR:

Kod należy zeskanować przy pomocy opcji resetu hasła dostępnej w aplikacji DMSS (telefon musi być połączony z siecią Internet):

Po zeskanowaniu, na adres e-mail podany przy inicjalizacji urządzenia, zostanie wysłana wiadomość z kodem resetującym. Kod ten jest aktywny przez 24H. Należy go wpisać w odpowiednim polu:

  • Dla VTO – w polu poniżej kodu QR
  • Dla VTH – w kolejnym oknie, po kliknięciu “Dalej”

Ważne!

  • Opcja przywrócenia hasła poprzez aplikację mobilną jest dostępna w nowszej wersji firmware dlatego w pierwszej kolejności należy zaktualizować urządzenia
  • Jeżeli dany ekran VTH nie posiada przycisku przywracania ustawień fabrycznych oraz nie zostanie podany adres e-mail przy inicjalizacji hasło można przywrócić tylko w serwisie