W zależności od rodzaju posiadanych kamer musimy skonfigurować nasz rejestrator, ustawiając w nim odpowiedni dla nich tryb. W tym celu wchodzimy do Menu głównego i z grupy ustawienia wybieramy “KAMERA”.

W nowo otwartym oknie wybieramy pozycje typ kanału.

Dla kamer analogowych podpiętych do rejestratora kablem koncentrycznym wybieramy pozycje “KONCENTRYCZ.”. Dla kamer analogowych podpiętych za pomocą transformatora wideo skrętką wybieramy pozycję “SKRĘTKA”. Dla kamer IP wybieramy opcje “IP”.