Jeśli rejestrator nie nagrywa po detekcji ruchu, sprawdź poniższe ustawienia.
Zaloguj się do rejestratora, a następnie przejdź do zakładki harmonogram nagrań. Ustaw harmonogram tak, aby pasek informujący o typie nagrywania miał kolor żółty, aby zmienić typ nagrywania, użyj przycisku zębatki.

Skonfiguruj opcję nagrywania kanału po detekcji ruchu, nie zapomnij także o włączeniu samej detekcji dla danego kanału.

Skonfiguruj opcję czułości oraz wartości podprogowej.

Threshold – określa próg wejścia do detekcji ruchu.
Sensitivity – określa czułość detekcji na nagrywanie.


Sprawdź, czy opcja nagrywania została włączona.