W panelach VTH z ekranem rezystancyjnym może się zdarzyć sytuacja, że ekran przestanie reagować na dotyk. Powodem może być aktualizacja, przywrócenie ustawień fabrycznych, pierwsze uruchomienie. Konieczna jest wtedy kalibracja ekranu. Aby ją wykonać, należy przytrzymać wciśnięte przyciski “Menu” oraz “Unlock”: 

Zostanie wyświetlony ekran kalibracji – 4 kółka w rogach oraz piąte na środku. Należy je po kolei nacisnąć, zaczynając od tych w rogach, a kończąc na środkowym. Po tej operacji ekran powinien pracować prawidłowo.