Przypisz dysk do innej grupy

Następnie te trzy kamery (strumienie oraz migawki) do tej samej grupy, do której został dodany HDD.