Czasami pojawia się pytanie, czy można rozbroić system za pomocą wejść alarmowych (np. w celu przeprowadzenia konserwacji)

Funkcjonalność tę chwilę obecną posiadają najbardziej popularne sieci rejestratorów

SeriaFW
NVR2000Z linii bazowej nie starsze od wersji DH_NVR2XXX-I_Mul_V4.002.0000000.0.R.210727
NVR4000-IZ linii bazowej nie starszy od wersji DH_NVR4XXX-I_Mul
NVR4000-4KS2/LDedykowany*: Customer_NVR5XXX-4KS2-MultiLang_DH-Disarm_V4.001.107J003.0.T.210706
NVR5000-IZ linii bazowej nie starszy od wersji DH_NVR5XXX-I_Mul
NVR5000-I/LZ linii bazowej nie starszy od wersji DH_NVR5XXX-
IL_Mul

Aby zmienić standardową rolę wejścia alarmowego na rozbrajanie, należy zaznaczyć pole wyboru
Rozbrajanie(disarming) w głównym menu rejestratora-> ustawienia-> alarm-> złącze wej. alarmow.->lokalne

Oprogramowania wspomniane w powyższej tabeli, zapewniają nie tylko rozbrojenie akcji alarmowych
rejestratora (oraz kamer TiOC i Eureka w przypadku rozbrajania synchronicznego), ale również wyłączenie
powiadomień na aplikację mobilną.

*Rejestratory z oprogramowaniem dedykowanym przełączenie trybu wejścia alarmowego na rozbrajanie znajduje się w głównym menu->ustawienia->alarm->rozbrajanie->Disarm Config Linkage