Aby skonfigurować wysyłanie migawek zdjęć na serwer FTP, należy przejść do opcji Storage i następnie wybrać zakładkę FTP

Ustaw preferowany czas, co jaki ma wysłać się zdjęcie na serwer zewnętrzny.