W menu głównym kliknij AI

Kliknij Parametry -> Inteligentny plan

Kliknij ikonę Mapa cieplna, aby włączyć

Kliknij, Zastosuj, aby zapisać

Kliknij Parametry> Mapa cieplna

Użyj listy rozwijanej, aby wybrać kanał

Kliknij, Zastosuj, aby zapisać