W celu dostępu do menu rejestratora używamy przeglądarki Internet Explorer. W pasku adresu przeglądarki podajemy adres IP naszego rejestratora, a następnie wciskamy enter. Podczas pierwszej próby dostępu do menu otrzymamy komunikat(1), wciskamy ok. Następnie musimy wyrazić zgodę na uruchomienie dodatku “WebClient.ocx” wciskając przycisk “Zezwalaj(2)”.

Po uruchomieniu dodatku w oknie przeglądarki ukaże się okno logowania do rejestratora, w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło pozostawiamy puste) następnie klikamy przycisk “Login”.

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora, dzięki któremu będziemy mogli wykonać szereg czynności konfiguracyjnych.