Zaloguj się do rejestratora.

Przejdź do zakładki Setup -> Camera następnie Channel Type upewniając się, czy rejestrator ma wolne kanały w trybie IP.

Przejdź ponownie do zakładki Setup następnie Remote.

Kliknij “device search”.

Wybierz odpowiednią kamerę lub rozpocznij dodawanie manualne poprzez funkcję “Manual add”.

Wróć do podglądu kamer w celu sprawdzenia poprawności dodania kamery.